بستن

لطفا محصول مورد نظر خود را در کادر بالا بنویسید

جمع کل : 0 تومان

راهنمای پیگیری پست

پس از تحویل مرسوله به پست یک کد 20 رقمی برای پیگیری مرسوله در اختیار ما قرار می گیرد.

این کد را برای پیگیری برایتان ارسال می کنیم.

به آدرس اینترنتی  newtracking.post.ir  بروید.

کد 20 رقمی را وارد کنید و از مکان لحظه ای مرسوله با خبر باشید.

کاربر محترم جهت پیگیری و اطلاعات مربوط به جابجایی مرسولات پستی بصورت لحظه ای در این سامانه ثبت می گردد.

اطلاعات مربوط به مرسولات پستی حداکثر 6 ماه در این سامانه نگهداری و قابل رهگیری می باشد.

اگر موفق به دریافت پاسخ خود نشدید با راه های تماس با ما در ارتباط باشید